خانه / اخذ دیپلم خیاطی لباس زنانه در تبریز

اخذ دیپلم خیاطی لباس زنانه در تبریز

اخذ مدرک دیپلم خیاطی لباس زنانه در تبریز

دیپلم خیاطی لباس زنانه در تبریز شامل دروس مهارتی زیر است:

– نازک دوز زنانه درجه ۲ (استاندارد درس نازک دوز زنانه)
نازک دوز زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار، راه اندازی، سرویس و نگهداری ماشینهای دوخت در کارگاه خانگی، انجام دوخت اولیه لباس نازک زنانه ،ترسیم الگوی لباس نازک زنانه، برش لباس نازک زنانه، دوخت لباس نازک زنانه و اتوکاری لباس نازک زنانه را در بر می گیرد.

– الگوساز لباس رایانه (استاندارد درس الگوساز لباس رایانه)
کاربر نرم افزار الگوسازی لباس یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی هایی از قبیل راه اندازی و نصب نرم افزارهای الگوسازی لباس، استفاده از فایل های الگو سازی لباس، الگوسازی لباس با استفاده ازمنوی ابزار ،الگوسازی لباس با استفاده از منوی جعبه ابزار ،گرفتن خروجی با استفاده از پنجره چاپ را در بر می گیرد.

– الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی) (استاندارد الگو ساز و برشکار لباس زنانه)
الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل الگوسازی و برشکاری دامن، الگوسازی و برشکاری بلوز، الگوسازی و برشکاری پیراهن، الگوسازی و برشکاری مانتو و الگوسازی و برشکاری شلوار را در بر می گیرد

– مانتودوز (استاندارد درس مانتو دوز)
مانتو دوز یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های دوخت مانتوی اجتماع، دوخت مانتوی مجلسی، دوخت مانتوی مشاغل ،دوخت مانتوی فانتزی و دوخت مانتوی اسپرت را در بر می گیرد

– الگوسازلباس به روش حجمی (استاندارد الگو ساز به روش حجمی)
الگوساز لباس به روش حجمی یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی هایی از قبیل ساخت الگوی دامن به روش حجمی، ساخت الگوی بالاتنه به روش حجمی، ساخت الگوی آستین به روش حجمی، ساخت الگوی یقه به روش حجمی، مدلسازی الگوی لباس به روش حجمی را در بر می گیرد

– روپوش، روبدوشامبردوز، کت… (استاندارد درس روپوش و …)

مهارتهای ذکر شده مربوط به مجموعه نهم می باشد و لازم به ذکر است که کلیه واحد مانده های دیپلم باید تا شهریور ماه ۹۹ باید دیپلم مجموعه هشتم را اخذ نمایند در غیر اینصورت باید با استانداردهای مجموعه نهم اقدام نمایند.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با مسئول آموزشی مربوطه تماس بگیرید:

۸۰ ۹۹۹ ۷۷ ۰۹۱۴