قابل توجه متقاضیان اخذ دیپلم رسمی و قانونی آموزش و پرورش

در کمترین زمان ممکن با ما به دیپلم برسید

دیپلم رسمی:
فقط با ما ادامه تحصیل دهید
دانش آموزان روزانه و شبانه، دیپلم ردی ها، ترک تحصیلی ها، داوطلب آزاد دریافت دیپلم دوم، دارندگان مدرک سیکل و پایین تر، دیپلم رسمی مورد تأیید آموزش و پرورش بگیرید.
موسسه تبریز تدریس سریعترین و آسان ترین راه برای دریافت دیپلم رسمی مورد تأیید آموزش و پرورش و کاملاً قانونی را به شما نشون خواهد داد و تا اخذ دیپلم و ادامه تحصیل در دانشگاه در کنار شما هستیم.

انواع دیپلم:
۱-دیپلم کاردانش (گرافیک کامپیوتر، عکاسی، طراحی صفحات وب، تدوین، چهره سازی و …)
۲-دیپلم فنی و حرفه ای(معماری، عمران، گردشگری، حسابداری، کامپیوتر و …)
۳-دیپلم نظری (انسانی، تجربی، ریاضی)
تذکر: دریافت دیپلم کاردانش که دروس مهارتی آن در موسسه تبریز تدریس و زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ای برگزار می شود ساده تر و راحت تر می باشد و به متقاضیان پیشنهاد می شود.